+

AC-277 Zkušební svorky na vnitřní straně stěny objektu

OTÁZKA:
Zkušební svorky na vnitřní straně stěny objektu

Prosím o váš odborný názor. Na budoucím, v současnosti stavěném jednopodlažním objektu prodejny (dle Protokolu o určení v. v. prostory normální s BA1, BD1, BE1, CA1) s železobetonovým skeletem je navržený LPS třídy II s náhodnými svody v železobetonových nosnících (tyto mají připojovací horní a dolní body ke svodům pouze na vnitřních stranách) se zkušebními spojkami ZS (15 ks) umístěnými na vnitřní straně obvodových stěn cca 15 cm nad úrovní podlah v interiéru objektu prodejny. Mohou být umístěny zkušební spojky ZS ve vnitřních prostorách objektu tohoto typu? Při řešení této situace jsem objevil článek E.5.3.6 v ČSN EN 62305-3 ed. 2, který podle mého tuto variantu připouští, ale z hlediska bezpečnosti osob v prodejních prostorách (možnost nebezpečného dotykového napětí na ZS při úderu blesku) a technického (měření jednotlivých uzemnění pouze jednou měřicí metodou, přístupnost ke ZS) se mi tato varianta jeví jako "nestandardní".

Otázku podává: Šrajer
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 2. 2014
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL