+

AG-333 Požadavek kompenzace transformátorů

OTÁZKA:
Požadavek kompenzace transformátorů

Prosím o váš odborný, kvalifikovaný názor. Existuje zákonná nutnost a technické předpisy, které požadují kompenzaci transformátoru naprázdno? Uvádím konkrétní případ:
Standardní odběratelská TS 22/0,4 kV 2 x 250 kVA po rekonstrukci, s jedním fakturačním, nepřímým měřením na straně nn. Dva nové hermetické olejové transformátory 22/0,4 kV 250 kVA se střídavým režimem provozu – 1 trafo pod zátěží, 1 trafo naprázdno (paralelní chod obou traf není povolen) do jednoho společného hlavního rozváděče. Z tohoto hlavního rozváděče je také napojený (samozřejmě již z měřené části za hlavním jističem) rozváděč – centrální, chráněné kompenzace.
Projektant v projektové dokumentaci nepožaduje kompenzaci těchto výše uvedených transformátorů naprázdno.

Otázku podává: S.Šrajer
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 3. 2014
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL