+

DA-517 Kvalifikace pro revize hromosvodů na objektech s nebezpečím výbuchu (nový příspěvek 16. 7. 2014)

OTÁZKA:
Kvalifikace pro revize hromosvodů na objektech s nebezpečím výbuchu

Prosím o sdělení vašeho názoru na následující situaci. Na průmyslovém objektu je instalován hromosvod ještě dle ČSN 34 1390. Jedná se o komplex několika výrobních hal a skladovacích prostor. V jednom skladu jsou skladovány hořlavé kapaliny včetně ředidel a technického benzínu. V tomto prostoru je samozřejmě v protokolu o určení vnějších vlivů stanoveno prostření s nebezpečím výbuchu. Otázka zní: může na takovém komplexu budov provádět revize hromosvodu revizní technik s osvědčením E2A? Podle mého názoru díky vnějšímu vlivu BE3 v jedné jediné místnosti musí revizi hromosvodu provést revizní technik s osvědčením pro objety s nebezpečím výbuchu.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 5. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL