+

AC-283 LPS a chráněné zařízení na komíně

OTÁZKA:
LPS a chráněné zařízení na komíně

V areálu továrny se nachází komín vysoký 78 m. Komín již neslouží původnímu účelu. Na vrcholu byla instalována betonová deska, na kterou byl namontován pohon s převodovkou pro otočné logo společnosti. Na zábradlí se nachází 8 metalohalogenidových výbojových svítidel sloužících pro nasvícení loga společnosti. Celá tato sestava je pospojována drátem FeZn 50 mm². Otočné logo je vyrobeno ze železného plechu o tloušťce 6 mm a jeho průřez vyhovuje podmínkám pro náhodný jímač. Dále se kromě elektro pohonu na vrcholu komína nachází překážkové osvětlení, anemometr pro bezpečné nastavení loga v případě větrů o vysoké rychlosti. Celá náhodná jímací soustava je připojena k původní jímací soustavě a dvěma svodům. Zemní odpory vykazují velice dobré hodnoty. Problém je v tom, že celá úprava proběhla v roce 2011, kdy již platil soubor ČSN EN 62305. Na upravený hromosvod nebyla zpracována analýza rizik, tudíž není možné určit do jaké LPL hromosvod zařadit. Komín stojí osamoceně a v jeho blízkém okolí nestojí žádná budova. V případě dodatečného zpracování analýzy rizik dojde k úpravám. Je ale nutné chránit takový komín i proti úderům blesku po stranách od 60 m výše? Dále by mě zajímalo, zda je možné celé zařízení instalované na vrcholu komína v případě úderu blesku obětovat a pouze řešit ochranu přívodního napájecího vedení svodiči bleskových proudů. Podle mého názoru by podstatě čistší řešení bylo chránit celé zařízení oddáleným jímačem. Ovšem při 2 svodech a výšce komínu si nedovedu představit dostatečné vzdálenosti a jejich praktické dodržení.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 6. 2014
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL