+

AC-287 Přípustné riziko a nutnost provedení LPS

OTÁZKA:
Přípustné riziko a nutnost provedení LPS

Ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. v § 36 odst. 1 je psané, kde musí být zřízena ochrana před bleskem. V odst. 2 je uvedeno, že pro stavby uvedené v odst. 1 je nutné provést výpočet řízení rizika.
1. V případě, že výpočet prokáže, že není nutné instalovat LPS (vnitřní nebo vnější), tak se instalovat nemusí?
2. Stačí, když projektant napíše do TZ - výpočet neprokázal nutnost instalace LPS, nebo musí doložit postup výpočtu, popřípadě jaký program použil?

Otázku podává: R. Slezák
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 7. 2014
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL