+

AC-291 Vyhřívání okapů a ochrana před přepětím

OTÁZKA:
Vyhřívání okapů a ochrana před přepětím

Prosím o sdělení Vašeho názoru na následující problematiku. Na čtyřpodlažním objektu je instalována ochrana před atmosférickou elektřinou ještě dle ČSN 34 1390. Elektrické rozvody v objektu jsou provedeny dle souboru ČSN 33 2000 v rekonstruované části a dle ČSN 34 1010 v části nerekonstruované. Rekonstrukce proběhla v roce 1999. Měděné okapy jsou spojeny se svody ve své horní části a všechny spoje okapových žlabů a svodů jsou spojeny nýty a letováním. V okapových žlabech a svodech až 1 m pod úroveň terénu jsou instalovány topné kabely pro vyhřívání okapů. Jak se na takové zařízení dívat z hlediska bezpečnosti?
Dle mého soudu by na přívodu ke kabelům, které vstupují do vnitřních prostor objektu, měly být instalovány svodiče přepětí, ne-li přímo svodiče bleskového proudu. A to bez ohledu na to dle jaké ČSN je hromosvod proveden.
V případě kovového opletení topného kabelu by mě zajímalo následující:
- je možné kovový oplet topného kabelu posuzovat jako účinné stínění pro bleskový proud?
- je v takovém případě možné na přívod topného kabelu instalovat pouze svodiče přepětí, nebo se i tak musí instalovat svodiče bleskových proudů?

Lze na takovou instalaci vztáhnou požadavky ČSN 34 1390 články 114 a 116?
Jaké požadavky byly stanoveny na ochranný vodič, respektive volbu průřezu ochranného vodiče, spojující stínění topného kabelu s vodičem PE instalace?

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 9. 2014
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL