+

DA-532 Zásah do elektrické instalace starého jeřábu

OTÁZKA:
Zásah do elektrické instalace starého jeřábu

Reakce na dotaz AJ-124:
Starý jeřáb vyrobený v roce 1964 ve Vihorlat Snina má ovládací napětí 230 V a jiné ovládací (blokovací) napětí 24 V. Oba obvody byly podle schématu uloženy izolovaně.
Údržbář na základě revizní zprávy propojil jeden pól obou obvodů s kostrou jeřábu a zrušil příslušnou pojistku.
Zároveň po této změně doplnil údržbář do kabiny jeřábu třípólovou zásuvku 230 V.
Původní schéma výrobce existuje.
V revizní zprávě bylo stroze napsáno, že obvody nejsou spojené s kostrou podle nových ČSN.

Je moje úvaha nebo zápis do nové revizní zprávy správný?
1. Změna zapojení není zakresleno do schéma jeřábu.
2. Změnu zapojení neprovedl projektant s §10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
3. Nebo, jak by měl znít zápis v následné revizní zprávě.

Otázku podává: Josef Havlík
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 9. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL