+

AC-299 K určení izolační vzdálenosti s a koeficientů kc

OTÁZKA:
K určení izolační vzdálenosti s a koeficientů kc

Zadání:

  • hala s rozměry d x š x v = 22,3 x 17,7 x 7,5 m, kde výška haly je měřena po horní okraj atiky, výška atiky je 0,526 m, tedy výška budovy v = 6,974 m (7,5 - 0,526), atika oplechována z pozinkovaného plechu tloušťky minimálně 0,6 mm
  • část haly - hangár je zařazen do LPS I
  • hala chráněná mřížovou jímací soustavou
  • anténa rádiového ovladače a maják umístěny na střeše hangáru na společné upevňovací ocelové konstrukci
  • výška antény rádiového ovladače je 1,7 m (měřeno nad úrovní atiky hangáru včetně upevňovací konstrukce antény)
  • výška majáku je 0,8 m (měřeno nad úrovní atiky hangáru včetně upevňovací konstrukce majáku)

Úkol:

  • navrhnout oddálený jímač pro anténu rádiového ovladače a majáku (obě zařízení jsou na společné upevňovací konstrukci)
  • požadavek investora je, aby upevňovací konstrukce byla vodivě propojena s kostrou zařízení a připojena k hromosvodu

Ilustrační obrázek jímací soustavy a svodů je uveden jako obr. 2 v rámci odpovědi.

Dodatečné informace plynoucí z ČSN EN 62305-3 ed. 2 (1/2012):
- LPS I, tedy vzdálenost svodů po 10 m (c = 10),
- ki = 0,08 pro LPS 1,
- km = 0,7 pro distanční vzpěry, km = 1 pro vzduch,
- kc = 1 pro jímač, jímž teče celý bleskový proud,
- α = 67° pro LPS 1 a oddálený jímač výšky 2,5 m.

Návrh:

Dostatečnou vzdálenost budu počítat pro oddálený jímač s navrhnutou výškou 2,5 m (měřeno nad úrovní atiky).
Prosím, je možné mi podrobněji rozepsat, jak se počítají správně jednotlivé koeficienty kc2, kc3 a kc4?

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 1. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL