+

AC-301 Mřížová soustava na hořlavé krytině

OTÁZKA:
Mřížová soustava na hořlavé krytině

Prosím o Váš odborný názor:
Na objektu bytového domu se má zhotovit nová ochrana před bleskem – LPS třídy III. Objekt má pultovou střechu s deklarovanou krytinou – hydroizolační střešní fólií Sikaplan-15G s technickým listem, ve kterém je uvedeno, v odstavci Schválení/zkušební zprávy:
"Chování při šíření vnějšího požáru podle ENV 1187 a klasifikováno podle EN 13501-5:Broof(t1) a Broof(t3)." "Třída reakce na oheň podle EN 13501-1 - třída E." Na této zateplené střeše s touto krytinou se má provést mřížová soustava. Z hlediska ČSN EN 62305-3 ed. 2 článek 5.2.4 je nutno u hořlavých materiálů vést jímací vedení min. 10 cm od nich, ale zde jsou navržené podpěry PV21c, které jsou vysoké pouze 7 cm a tomuto článku nevyhovují.
Je dle Vašeho názoru výše uvedená krytina Sikaplan-15G (s takto uvedenými, technickými parametry) hořlavá, nebo není?

Otázku podává: S. Šrajer
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 4. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL