+

DA-550 Manipulace na vn, zábrany na svody LPS a revize zdravotnických prostředků

OTÁZKA:
Manipulace na vn, zábrany na svody LPS a revize zdravotnických prostředků

Chtěl bych vás touto cestou poprosit o váš názor na moje otázky:
1. Zajímalo by mě, kde je napsané anebo čím je určeno, kolik lidí může minimálně být při manipulaci na zařízení vn? Zda manipulovat s vn v rozvodně s transformátorem vn a nebo v normálních rozvodnách může jen jedna osoba anebo musí být při manipulaci dvě osoby. Musí se to určit v provozních předpisech rozvoden vn a nebo je to někde určené?
2. Dále by mě zajímalo, zda není v rozporu s normou, když se na svod hromosvodu na panelovém domě dají zábrany proti lezení po svodu. Prý nějaké takové zábrany na svod existují a už někde jsou namontované. Tak by mě zajímalo, zda mohou být na svodech.
3. Chtěl jsem se zeptat na Váš názor k této otázce. Jedná se o to, že 1. 4. 2015 začal platit nový zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotních prostředcích, který nahrazuje zákon č. 123/2000 Sb. Podle nového zákona – Hlava IX, Díl 2 revize § 68 Podmínky provádění revize píše v bodu 2 "..osoba provádějící revize je povinna zajistit, aby elektrická revize byla prováděna výhradně pracovníky, kteří splňují požadavky na odbornou způsobilost pro provádění revize elektrických zařízení stanovené jiným právním předpisem upravujícím odbornou způsobilost v elektrotechnice".
Já to chápu tak, že tuto revizi dle tohoto zákona může dělat jen revizní technik elektro a splnil ohlašovací povinnost dle zákona č. 268/2014 Sb. Akorát tady není určeno, jakou skupinu musí mít revizní technik z E1, E2, E3, E4? Taky by mě zajímalo, zda zdravotní prostředek spadá do vyhrazených elektrických zařízení jako spotřebič. Ale zdravotní prostředek se však nedá brát jako spotřebič vzhledem k svému složitému provedení.

Otázku podává: Michal Krasl
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 5. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL