+

AC-302 Hromosvod a diodové oddělovací členy

OTÁZKA:
Hromosvod a diodové oddělovací členy

Mám dotaz ohledně používání diodových oddělovacích členů.
Má smysl provést oddělení hromosvodní instalace objektu od svodů k zemničům přes diodové oddělovací členy (typ MDD 454), když je pásek FeZn 30 × 4 mm uložen v zemi v koksovém obsypu podél obvodu objetu a hromosvodní soustava je vedena na povrchu vodičem AlMgSi 8 mm uloženým na podpěrách z PVC od firmy DEHN?
Objekt je vyzděn z cihel POROTHERM, nosná konstrukce střechy je kovová. Střecha je pokryta sendvičovým plechem, na jehož povrchu je izolační lepenka PVC. Na střeše se nenachází žádné prvky, které by byly vodivě spojeny s hromosvodní soustavou.
Dotčená budova je novostavbou, která se nachází na nově budovaném přestupním terminálu tramvají a trolejbusů.
Projektant navrhl instalaci výše uvedených oddělovacích členů místo každé zkušební svorky spojující hromosvodní soustavu s uzemněním. Svodů je celkem osm.
Při ceně cca 9 000,- Kč za 1 ks MDD 454 se zásadním způsobem zvedá cena díla. Projektant se opírá o korozní průzkum provedený v dané lokalitě před 11 lety.

Otázku podává: Petr P.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 5. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL