+

AG-358 Připojení zásuvek

OTÁZKA:
Připojení zásuvek

Mohli byste napsat Váš názor na můj dotaz a uvedené fotografie?
Na fotografiích je přívodní vodič 5 x 2,5 připojený ze zásuvky 400 V/32  A, která je odjištěna jističem 16 A/3. Tento vodič je ukončen na zadní straně výukového panelu pro instalatéry pomocí tří samostatných jednofázových zásuvek VDT, které jsou namontovány vzhůru nohama. Každý fázový vodič je vyveden samostatně do zásuvky. Vodič PE a N je společný pro všechny tři jednofázové zásuvky.
Z těchto zásuvek jsou napájeny přes další zásuvky VDT rozváděče, které jsou umístěné na jednotlivých učebních panelech. Vodič je ukončen na proudovém chrániči a z něho je smyčkou vyvedena další zásuvka VDT pro připojení další zásuvky VDT.

Otázku podává: Kožoušek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 7. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL