+

AG-359 Proudový chránič a vypínání světelných obvodů

OTÁZKA:
Proudový chránič a vypínání světelných obvodů

V ČSN 33 2130 ed. 3 je požadavek, že je-li použit proudový chránič, nesmí chránit více než jeden světelný obvod. Do průmyslového provozu jsem z důvodu nebezpečí požáru předřadil pro několik světelných obvodů jeden proudový chránič 300 mA. Zástupce investora si není jistý správností tohoto řešení, s ohledem na výše uvedenou normu. Já se domnívám, že norma se vztahuje na bytovou, občanskou a podobnou výstavbu (administrativa) a že tento požadavek tudíž není nutné uplatňovat v průmyslovém provozu. Je nutné i v průmyslovém provozu, kde je chránič 300 mA předřazený z důvodu nebezpečí požáru, chránit samostatným chráničem každý jednotlivý světelný obvod?

Otázku podává: Karel Malý
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 7. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL