+

AC-310 Připojování konstrukcí k vnějšímu LPS

OTÁZKA:
Připojování konstrukcí k vnějšímu LPS

V poslední době se stále častěji setkávám při rekonstrukcích s umisťováním elektrických zařízení vně objektu (na střeše, na fasádě) – typicky se jedná o klimatizační jednotky. Přitom umístění je většinou takové, že jednotka je buď osazena na konstrukci, která je spojena se stávajícím hromosvodem, nebo je osazena tak, že není dodržena bezpečná vzdálenost od hromosvodu. Řešením není umístit zařízení jinam, někdy to prostě nejde, někdy jsem jako projektant postaven před hotovou věc. Elektrický přívod lze chránit na rozhraní zón svodičem přepětí, ale jedná se mi o uzemňovací svorky, resp. ocelové konstrukce, na nichž jsou jednotky umístěny – spojí se s hromosvodem?
Pro ilustraci přikládám dvě fotografie – foto 1 ukazuje stávající jednotku, která bude vyměněna – je evidentní, že ocelová konstrukce je propojena s ostatními konstrukcemi a hromosvodem a nová jednotka tak bude s hromosvodem spojena. Foto 2 ukazuje jednotky k rekonstrukci na balkoně a na fasádě – vzhledem k tomu, že veškeré oplechování okenních a balkonových parapetů je vzájemně propojeno a spojeno s hromosvodem, není na fasádě kousek místa, kde by bylo možno dodržet dostatečnou vzdálenost. Stávající zařízení, instalovaná v době platnosti původní ČSN 34 1390, jsou s hromosvodem spojena.

Otázku podává: Ing. Josef Mottl
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 7. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL