+

DA-556 Odborná způsobilost pro hodnocení a prevenci rizik

OTÁZKA:
Odborná způsobilost pro hodnocení a prevenci rizik

Kdo a s jakou odbornou způsobilostí smí zhodnotit druh a míru rizika včetně stanovení opatření ke snížení rizika?
Konkrétně: u dlouhodobé rámcové smlouvy je její nedílnou součástí i dokument o stanovení rizik, kde jsou uvedeny předpokládané činnosti, z nichž vyplývající nebezpečí předpokládaná míra rizika a opatření ke snížení rizika, a to jak ze strany zhotovitele, tak ze strany objednatele.
Kdo je tedy oprávněn (v souladu se zákonem, vyhláškou, nařízením vlády apod.) podepsat takovýto dokument a jakou musí mít odbornou způsobilost?

Otázku podává: Pavel Volár
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 8. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL