+

AC-312 Ověření spojitosti ochranného obvodu pracovního stroje

OTÁZKA:
Ověření spojitosti ochranného obvodu pracovního stroje

Posílám dotaz k pracovnímu stroji ohledně ověření spojitosti ochranného obvodu. „Odpor každého ochranného obvodu mezi svorkou PE (viz 5.2 obrázek 3 ČSN EN 60204-1 ed. 2) a příslušnými body, které jsou součástí každého ochranného obvodu, musí být měřen…“ „Naměřený odpor musí být v předpokládaném rozsahu podle délky, průřezu a materiálu souvisejícího vodiče (souvisejících vodičů) ochranné pospojování.“ Jaká je porovnávací hodnota k naměřenému odporu ochranného obvodu, nebo je to shodné s měřením odporu ochranného vodiče dle ČSN 33 1600 ed. 2 čl. 6.4.3?

Otázku podává: Jirásko P.
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 8. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL