+

DA-559 Hluk způsobovaný tlumivkami

OTÁZKA:
Hluk způsobovaný tlumivkami

Tímto si Vás dovolujeme oslovit s následujícím dotazem. Na fluidním kotli pro generátor turbíny o elektrickém výkonu 20 MW jsou instalovány ventilátory primární, sekundární a recirkulační o výkonech 132, 160 a 315 kW (2pólové) na 400 V poháněné přes frekvenční měniče.
Mezi výstupem frekvenčního měniče a pohonem jsou vzdálenosti kolem cca 90 až 110 m. Použity jsou stíněné kabely a motorové tlumivky. Problém je v tom, že tlumivky v rozvodně jsou příliš hlučné. Tlumivky pískají a prakticky jejich hluk musíme „překřičet“. Tlumivky se rovněž „chvějí“. Pohony jsou výrobce SIEMENS, frekvenční měniče Allen Bradley a tlumivky Elektrokov Znojmo.
Z předešlých projektů jsme měli zažitý standard ten, že vždy všechno bylo od jednoho výrobce. Vstupní tlumivky, vf filtry, výstupní tlumivky du/dt filtry sinus filtry motory frekvenční měniče byly od jednoho výrobce např. SIEMNS, ABB apod. Výrobce navrhl všechny komponenty tlumivky/motor byly při provoze tiché. S ničím nebyl problém. Stínění kabelu jsme zajistili dle požadavků výrobce. V případě, že byl motor jiného výrobce než frekvenční měniče (např. LOHER či jiný), vyžádali jsme pro výpočet parametry od výrobce motoru, či jsme automaticky osadili sinus filtr.
Nyní bychom chtěli celý systém napájení frekvenčních měničů reklamovat, dát do souladu. Podle nás je problém v tlumivkách od Elektrokov Znojmo. Z jejich data listu víme jen indukčnost a napětí, neznáme absolutně frekvence, které tlumivka „snese“. Podle nás měly být tlumivky anebo du/dt filtry rovněž od fy Allen Bradley, které by impedančně vyhovovaly výstupu měniče, délce a hlavně frekvenční impedanci kabelu a motoru.
Zatím chceme problém formulovat jako neimpedanční přizpůsobení výstupu měniče vůči výstupnímu filtru kabelu a motoru. Chtěli jsme se zeptat, zdali je předepsána nějaká maximální hlučnost tlumivky a motoru? V normách ČSN EN 60076-6, ČSN EN 60076-10, ČSN EN 60076-10-1 jsme ale předepsané maximální hladiny hlučnosti pro tlumivky nenalezli, pro motory pak ČSN EN 60034-17 dle kapitoly 8 jsme zjistili, že povolený hluk se zvyšuje o 1 dB až 6 dB. Vyšší hladiny jsou přičítány nižším provozním hlukům a naopak. Takže pro motory jsme se prakticky také nic nedozvěděli.
Zhotovitel argumentuje tím, že i velká hlučnost tlumivek je normální a vše je v jejich návrhu v pořádku, ačkoliv je situace, dá se říci, „neutěšená“.

Otázku podává: Hrdý
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 10. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL