+

AC-318 Ochrana ventilátorů na střeše před bleskem

OTÁZKA:
Ochrana ventilátorů na střeše před bleskem

Na ploché střeše (budova o 9 NP) jsou stavebně vyvedeny vzduchotechnické šachty jader do výšky cca 1,2 m. V nich je osazen ventilátor – horní hrana ventilátoru cca 1,6 m nad úrovní střechy. Ochrana před bleskem je stávající – vodivé části ventilátorů jsou připojeny dle ČSN 34 1390 na jímací mřížovou soustavu. Šachet s ventilátory je 8, čtyři ventilátory budou vyměněny za nové. Napájení a ovládání zůstává původní, projektem nijak do tohoto nezasahuji. Nabízí se ale otázka, zda ochranu těchto nových ventilátorů předepsat podle původního řešení, tj. připojit jejich konstrukci na jímací soustavu, nebo podle nové normy vytvářet ochranný prostor pomocí jímače. Budu Vám vděčný za Váš názor.

Otázku podává: Ing. Daniel Hajzler
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 11. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL