+

AG-362 Rozváděč na stropě mobilní buňky

OTÁZKA:
Rozváděč na stropě mobilní buňky

Jedná se o mobilní kontejner (buňku). Na přání zákazníka a v souladu s projektem (ten vyhotovil výrobce) byl malý podružný rozváděč (proudový chránič a několik jističů) namontován místo do svislé stěny tak do stropu. Proč to požadovali, nevím. Projektant to zpracoval, nic zlého netuše, protože toto provedení bez problémů dodávají na německý trh, v souladu s německou normou BVG 3 / VDE 0701 - 0702. Po dodání na místo (v ČR) tento kontejner odmítá energetik převzít s odvoláním na požadavek ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.1.9 ve znění: Rozváděče a rozvodnice se osazují ve svislé poloze.
Otázka je, zda na tuto instalaci lze vystavit výchozí revizi a zařízení používat, nebo zda je nutno instalaci předělat.

Otázku podává: Petr Žůrek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 11. 2015
 
 
Facebook Twitter Obchod IN-EL