+

AB-011 Průřezy kabelů - jaké tabulky z ČSN 33 2000-5-523 použít?

OTÁZKA:
Průřezy kabelů - jaké tabulky z ČSN 33 2000-5-523 použít?
ČSN 33 2000-5-523 (Únor 1994)
a) str. 76 Tab 52-NF 39
Mám 7žilový kabel, průřez 0,75 mm2, s izolací PVC, volně vsypaný v zakrytém kanálku z PVC, předpokládám, že tabulka 52-NF 39 platí pro průřezy 2,5 až 10, 16 až 25 mm2.
Jakou tabulku z výše uvedené normy mohu použít?

b) str. 76 Tab 52-NF 38
Mám 2žilový kabel, průřez 0,75 mm2, výše uvedenou tabulku nemohu použít.
Jakou tabulku z výše uvedené normy mohu použít?

c) str. 95 Tab 52-X1
Např. pro 7 zatížených vodičů mohu použít jen vodiče s izolací PRC?

d) Mohu použít na otázku 1 b) tabulku 52 -X1?

Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 6. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL