+

AB-378 Ochrana automatickým odpojením a jištění

Kabel ukončený ve trojpólovém vypínači pro sporák je jištěn třemi různými závitovými pojistkami: 10 A, 16 A, 20 A. Pojistkové doteky mají velikost 25 A. Tudíž největší pojistka může být vložena o velikosti 25 A. Zjistím-li ze změřené impedance a vypínacího proudu pro pojistku 25 A, že je splněna podmínka článku 411.4.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 pro dobu odpojení 0,4 s, je možné tento obvod považovat z hlediska bezpečnosti schopný provozu? Pokud ne, jaké ustanovení norem je porušeno?

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 8. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL