+

AC-333 Instalace přepěťových ochran v bytových rozvaděčích

Obracím se na Vás s dotazem ohledně instalace přepěťových ochran v bytových rozváděčích.

Řešíme tady s externími projektanty zapojení těchto ochran. V níže uvedeném přehledovém schématu není do těchto bytových rozváděčů instalováno samostatné ochranné pospojení – žz kabel/drát. Soustava je od elektroměrových rozváděčů TN-S.

 

Ve druhém přehledovém schématu (viz níže) se stejnou soustavou TN-S (za elektroměrovými rozváděči) je instalováno samostatné ochranné pospojení o průřezu 16 mm2.

 

V ČSN EN 62305-4 ed. 2 jsou v čl. 5.6, tabulce 1 uvedeny min. průřezy pro součásti pospojování, kde pro uzemňovací vodiče SPD 1+2 musí být min. průřez 16 mm2. Dále se v ČSN 33 2000-5-534 píše v čl. 534.2.2 přímo o připojení SPD.

Z mého pohledu je cíl v obou normách dostatečným průřezem se připojit přímo na hlavní ochranné pospojení nebo na jeho vedení, tak aby byl bezpečně sveden bleskový proud. Musí být tedy toto ochranné pospojení instalováno do bytového rozváděče v případě, že je v něm instalována přepěťová ochrana 1+2 st. (B+C)?

Doplňující otázky: musí být toto pospojení smyčkováno mezi jednotlivým rozváděči a napojeno na hlavní ochranné pospojení – stoupačku, anebo musí mít každý rozváděč svůj přívod, který je opět napojen na stoupačku ochranného pospojení?

Jiří Horský

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 8. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL