+

DA-580 Doklady k technologii dojení a chlazení mléka (doplňující příspěvek 13. 9. 2016)

Z hlavního rozváděče je přívod do vypínače, ze kterého je napojeno zařízení pro automatický proplach potrubí a cest kudy protéká mléko. Z něj jsou napájeny elektroventily pro napouštění vody, umístění mimo zařízení. Dále se tímto zařízením spouští vývěva v jiném prostoru. Čerpadlo mléka je napájeno z rozvodnice nad čerpadlem, a ta je jištěna v hlavním rozváděči.  Podobně je to i u chlazení. Otázkou je, na co provádět revizi a na co kontrolu (po 12 měsících) ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Elektrickou instalaci prováděl jeden dodavatel. Ten udělal revizi na svoji instalaci. Poté navázala na instalaci jiná firma a provedla montáž výše uvedeného zařízení, a ta žádný doklad, který by prokazoval bezpečnost namontované technologie, nedodala. V dojírně by mělo být dojení napájeno 24 V AC, čerpadla, ventily vody, mimo prostor dojírny, jsou napojeny na napětí 230 V/400 V. Myslím si, že pokud je technologie poskládána z více částí, je nutné udělat výchozí revizi. Bude-li se jednat o jedno zařízení s jedním přívodem, ať už pevným nebo odpojitelným, stačí prohlášení o shodě nebo štítek, který kromě jiných údajů má i označení shody.

Ing. Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 8. 2016
Aktualizováno: 13. 9. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL