+

AC-335 LPS a plynové potrubí

Jak mám pohlížet na dvě opatření s ohledem se zavedením bleskového proudu do budovy dle normy ČSN EN 62305-3 ed. 2?

Mám plynové potrubí u paty domu a je otázka, zdali ho mám spojit se svodem od hromosvodu nebo ne.

První opatření (dle ČSN EN 62305-3 ed. 2):
- nádrže a potrubí, které obsahují plyn nebo kapaliny pod vysokým tlakem nebo hořlavé plyny nebo kapaliny, by neměly být použity jako náhodné svody.

Druhé opatření:
- kovové instalace, např. vodovodní a plynové potrubí, topení a klimatizace, výtahové šachty atd., musí být spolu navzájem spojeny a připojeny k LPS na úrovni terénu.

Můj názor je, že bych si zavedl bleskový proud do domu, a pokud to lze (dodržím dostatečnou vzdálenost), tak plynové potrubí nikdy nespojuji s hromosvodní soustavou na úrovni terénu.

Jaroslav Blažek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 9. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL