+

DA-585 K zařízením třídy I a třídy II podle vyhlášky č. 73/2010 Sb.

Vyhláška č. 73/2010 Sb. ve své příloze č. 1 rozděluje elektrická zařízení do dvou tříd. Zahájení montáže elektrického zařízení, které spadá do třidy I, musí být oznámeno organizaci státního odborného dozoru a jeho uvedení do provozu je možné provést jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru.
1. Otázka zní: K čemu slouží zařazení elektrického zařízení do třídy II? Jaká povinnost vyplývá pro toho, kdo tyto zařízení montuje a kdo je užívá?
2. Ve třídě I, skupina B přílohy č. 1 vyhlášky č. 73/2010 Sb. jsou uvedena zařízení z hlediska působení vnějších vlivů zvlášť nebezpečná. Co je v tomto případě považováno za zvlášť nebezpečné vlivy na elektrická zařízení? Je to zařazení podle tabulky NA. 6, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1. Podle čeho se zařazení do skupiny B stanovuje? Je to podle ČSN 33 2000-5-41 ed. 3?

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 9. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL