+

AC-336 Svody LPS na objektu

Prosím o odpověď na níže uvedený dotaz.

Montážní firma argumentuje, že rodinný dům nemá svody kolem dokola celého domu, že není dodržena max. vzdálenost mezi svody, a tedy není možno ho podle normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 zrevidovat, jen podle staré normy ČSN 34 1390.

Dům je zařazen do kategorie LPS III, tedy vzdálenost svodů je max. 15 m, což v projektu není dodrženo (mohu překvalifikovat na LPS IV, ale to mi problém svodů kolem domu nevyřeší).

Prosím o Váš názor, jakou argumentaci mohu použít na vyvrácení jejich názoru.

Výkres:

Jaroslav Blažek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 9. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL