+

AC-337 Zvýšené fázové napětí

Popis situace:

Transformátor, a to 294/22/0,4 kV/100 kVA, rok výroby 1987, poslední zkouška transformátoru ve zkušebně vn byla 7/2006, bylo dodrženo doporučení výrobce, zkouška ve zkušebně 1x za 10 let. Trafostanice je opatřena na straně vn pojistkovými spodky s omezovačem přepětí a transformátor byl zatěžován maximálně 76 kW. V uvedenou dobu nebyla bouřková činnost a v blízkosti stojí další trafostanice, kde nebyla zjištěna žádná závada.

Transformátor napájí objekt, který byl postaven v roce 1989 jako ubytovna a vyvařovna, dnes objekt slouží pro komerční účely, ubytovnu a byty a je vybaven přepěťovou ochranou jen částečně.

Otázka:

Je možnost, že při vzniku vnitřního zkratu transformátoru i při vypnutí pojistek vn, bylo na straně nn několik sekund napětí ve fázi L2 – PEN 280 V, zjištěno z historie kontrolního měření na UPS, dále není záznam z důvodu poruchy UPS, při přepětí vznikly škody na zdrojích počítačů, tel. ústřednách, pevně připojených svítidlech s pohybovými čidly a spotřební elektronice v bytech.

Stávají se často takové poruchy, kdy po konzultaci s pracovníky, kteří se zabývají opravou transformátorů je taková porucha ojedinělá.

 Petr Kafka

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 9. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL