+

AB-380 Dimenzování a jištění vodiče za bytovou rozvodnicí

1. Jak volit průřez vodičů mezi bytovou rozvodnicí a další rozvodnicí napájené z bytové rozvodnice? Jistič před elektroměrem je 25 A. Minimální průřezy vodičů od elektroměrového rozváděče do podružného rozváděče se řídí přílohou D ČSN 33 2130 ed. 3. Vedení L1 na obrázku při stupni elektrizace B bude mít v mědi průřez 10 mm2. Jak zvolit průřez L2? Podle max. proudu, který může vedením protékat, a to je hodnota jističe před elektroměrem? Budu-li uvažovat uložení v zemi v soustavě TN-S, bude to odpovídat průřezu kabelu CYKY 5 x 4 při proudovém zatížení 25 A.
2. Musí se kabel L2 znovu jisti jističem 25 A nebo stačí jištění v elektroměrovém rozváděči? Smysl z hlediska selektivity to nemá.
3. Bytová rozvodnice do 25 A se nemusí dát samostatně vypnout, viz čl. 7.6.15 ČSN 33 2130 ed. 3.

Bude-li z této rozvodnice napájena další podružná rozvodnice mimo byt (např. stavebně oddělená garáž s dílnou pro domácí použití), musí zde být již vypínač rozvodnice?

 

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 10. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL