+

AB-383 Průřezy uzemňovacích přívodů

V tab. 54.1 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 je jako první druh materiálu uvedená ocel uložená v betonu (holá, pozinkovaná v ohni nebo nerezová).

Otázka č. 1 Rozměry uvedeného materiálu v tomto řádku lze použít pouze v případě uložení v betonu a materiál s rozměry uvedenými v ostatních řádkách je možné použít pro uložení jak v půdě, tak v betonu?

Podle čl. 542.3.1 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 nesmí být uzemňovací přívod menší než 6 mm2. To je přívod zemniče do hlavní uzemňovací svorky. Podle tab. 1 ČSN EN 62305-4 ed. 2 je průřez Cu od přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě 16 mm2.

Otázka č. 2 Lze z toho dovodit, že pokud budou instalovány v objektu svodiče přepětí, tak musí být průřez uzemňovacích vodičů 16 mm2 Cu a pokud ne, lze použít průřez 6 mm2 Cu?

J. Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 12. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL