+

C-052 Olej a zatížitelnost výkonových transformátorů

Mám jednu otázku ohľadom zaťažiteľnosti (príp. krátkodobého preťaženia) trojfázových výkonových transformátorov vvn/vn (16, 25 a 40 MVA).

Zachytil som sprostredkovane informáciu, že zaťažiteľnosť výkonových TR okrem iného závisí aj od kvality, resp. konkrétnych parametrov použitého transformátorového oleja.

Viete mi danú informáciu potvrdiť, príp. ozrejmiť?

Ivan Homoľ

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 1. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL