+

AG-384 Vývod z transformátoru

Obracím se na Vás s následujícím dotazem a prosím o Váš názor. Jako projektant mám zpracovat projekt elektroinstalace nové výrobní haly. Hala je ve výstavbě, ve vzdálenosti cca 5 m od haly je už instalována nová betonová trafostanice 1 000 kVA. Trafostanice není vybavena rozváděčem nn, ten má nahradit až rozváděč v nové hale. Projektant trafostanice tvrdí, že do 10 m vedení nn není třeba jistit a že je tedy možné provést vývod přímo ze svorek transformátoru do rozváděče nové haly, kde bude osazen příslušný deon. Vedení bude pravděpodobně provedeno z vodičů 1-YY uložených v kabelovém zemním žlabu v terénu a v podlaze nové haly. Prosím o Váš názor, zda je takovéto řešení možné, v žádné normě jsem údaj o 10 m nejištěném vývodu z transformátoru nenalezl. Ono i těch 10 m může být obtížné dodržet, umístění rozváděče v hale nebude pravděpodobně možné provést ideálně do nejbližšího místa k TS.

Ing. Daniel Hajzler

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 3. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL