+

DA-603 Odpovědnost za nastavení selektivity

Prosím, je-li možno, o vyjádření k následujícímu dotazu:
1. Projekt pro provedení stavby – firma A.
2. Vítěz výběrového řízení a přepracování projektu – firma B.
3. Revizní zpráva se závadou „není dosažena selektivita jištění na nn – nastavit správně elektronické spouště“, dodavatel zprávy firma B.
4. Dodavatel (firma B) a investor tuto závadu přehlédli.
5. Firma B dodala dokumentaci skutečného provedení, kde řešení selektivity nebylo obsaženo.
6. Po 4,5 letech provozu byla závada zjištěna, jističe jsou převážně ve výchozím nastavení od výrobce.
7. Vlivem špatného nastavení selektivity – příliš nízko nastavených spouští – došlo k vybavení – naštěstí bez škod.

Že odpovědnost za nastavení je firmy B, je pro nás dané, ale není zcela zřejmé, zda projekt nastavení selektivity měl být součástí projektu provedení stavby od firmy A nebo měl být vytvořen firmou B, která prováděla dílčí změny podle své technologie. 

Otázka zní: kdo to měl v odpovědnosti dodání projekt nastavení selektivity?

Vladimír Šťastný

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 5. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL