+

AC-352 Doplněná ochrana před bleskem na objektu školky

Tyčové zemniče uvažuji u objektu, kde není ochrana před bleskem a zároveň chybí hlavní ochranná přípojnice. Jedná se o školku po rekonstrukci v r. 2012.

Podle § 34 (6) vyhlášky č. 268/2009 Sb. se zřizuje hlavní ochranná přípojnice a její uzemnění se provede propojením se základovým zemničem. Ochrana před bleskem se podle § 36 téže vyhlášky musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví, zejména…………, zdravotnictví a školství, ……

Podle starosty nebyla ochrany před bleskem zřízena z důvodu, že zhotovitel hromosvodů říkal, že by se musel kolem budovy udělat výkop a do něj uložit zemnicí pásek. Prý je to tak podle nové normy na hromosvody. To starosta nechtěl z důvodu, že by došlo ke zničení betonové plochy, která je kolem. Zajímavé je, že v projektu o ochraně před bleskem není žádná zmínka. Je tam uvedena hlavní ochranná přípojnice, a to, že má být propojena s uzemněním. Což ve skutečnosti není provedeno.  Stavba byla stavebním úřadem zkolaudována. Revizní zpráva bez závad. Že by se daly použít tyčové zemniče asi nevěděli.

Budu-li uvažovat, že každý svod bude samostatně uzemněn tyčovými zemniči ve smyslu článku 5.4.2.1 ČSN EN 62305-3 ed. 2 (to jste mi již odpověděl), zbývá otázka, na jakou hodnotu by se měl dostat odpor tyčového zemniče u uzemnění hlavní uzemňovací svorky; ta bude uzemněna samostatně. Podle výpočtu z ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 je dost technicky nereálné, aby se tento odpor dostal pod 10 Ω.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 v příloze NB.2, ac) řeší uzemnění u přípojkových skříní (např. hlavních domovních), jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100 m. Zde je předepsaný odpor 15 Ω, je-li to na konci sítě tak 5 Ω. To je ve vztahu k síti. Je-li vzdálenost menší než 100 m, uzemnění být nemusí, ale podle čl. 542.4.1 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 se hlavní uzemňovací svorka musí zřídit a uzemnit. Hodnotu odporu uzemnění v tomto případu asi norma neudává. Čím se tedy řídit a jak to provést?

Ještě otázka ke vzorci v Příloze NB ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Ve vzorci pro páskový nebo drátový vodič (prostřední obrázek) je kóta „d“. Jaký rozměr se dosazuje u páskového zemniče (šířka pásku, síla pásku…)?

Ing. Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 5. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL