+

AC-353 Starší hromosvody na kostelích (Nový příspěvek 4. 6. 2017.)

Předpokládám, že vy budete vědět, od kdy platí článek 148 normy ČSN 34 1390:1969. Byl tento článek uveden již v normě 34 1390 z r. 1955?

Já mám k dispozici verzi normy ČSN 34 1390 publikovanou na ČSN on-line (kde jsou zapracované změny a) až Z5).

Reviduji hromosvody 4 kostelů. Jeví se mi jako profesionálně zhotovené, ale jsou pravděpodobně zřízené před r. 1969. Na lodi kostelů je vždy instalováno hřebenové vedení s jedním jímačem, které má jeden svod a dále je hřebenové vedení spojené se svodem z věže. Čili souhrnně má vždy kostel jen 2 svody. Tento stav není v souladu s výše zmiňovaným čl. 148, dle kterého by měl mít každý kostel alespoň 4 svody (věž je vždy >30 m a obvod kostela je >60 m). Lámu si tedy hlavu s tím, jak to mám posoudit – vyhovuje či nevyhovuje?

Petr Doseděl

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 5. 2017
Aktualizováno: 4. 6. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL