+

DA-606 Provozování staršího zařízení

Jak posuzovat elektrická zařízení provedená podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována a nejsou uvedena v souboru ČSN 33 2000 (zavádějícím souboru IEC 60364 a souboru HD 60364) – viz vysvětlivky v ČSN 33 2000-1?

Podle jakých právních ustanovení lze tato zařízení ponechat v provozu beze změny (odpovídající i nadále předpisům, podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí?

Jaroslav Šimek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 6. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL