+

AC-355 Společné uzemnění LPS a elektrických zařízení

V minulosti se běžně spojoval zemnič hromosvodu s přípojnicí ochranných vodičů v hlavním rozváděči domu. Lze toto provádět i v současnosti a s přihlédnutím k nové normě na hromosvody, kdy je snaha hromosvod izolovat a nezavlékat bleskový proud do objektu? Čili jednoduše, spojuje se i v dnes uzemnění hromosvodu s ochrannou soustavou objektu?

J. Škrabánek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 7. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL