+

AC-357 Odfuková trubka plynu a jímací vedení

Nad rovnou střechu panelového domu je vyvedena odfuková trubka z plynové kotelny. Jedná se o rovnou střechu s novou krytinou proti vodě. Atika je oplechována Cu plechem, který je překryt PVC folií. Jde o to, že nelze dodržet vzdálenost s od jímací soustavy, neboť hromosvod je proveden v původní verzi podle ČSN 34 1390. V současné době je trubka z plynové kotelny spojena s jímací soustavou, takže při úderu blesku by část bleskového proudu tekla zcela určitě do plynové kotelny. Plynové potrubí je ve sklepě, kde je zavedeno do panelového domu a uzemněno s tím, že odpor uzemnění je cca 2 Ohmy, kdežto zemní odpory jednotlivých svodů jsou cca okolo 10 až 15 Ohmů. Jak tuto situaci řešit? Nevím, jak tuto situaci řešit i když jsem si přečetl příspěvek AC-341. Řešení by bylo trubku plynu odpojit od jímacího vedení, zřídit pomocný jímač a v jeho ochranném prostoru by byla umístěna trubka z plynové kotelny, ale toto řešení nelze provést, protože plynová trubka se dotýká Cu plechu, který je s jímací soustavou spojen právě z důvodů, že hromosvod byl repasován podle staré normy a nebyl proveden podle normy ČSN EN 62305-1 až 4.

Petr Bílek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 7. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL