+

AE-565 Zapojení a ovládání osvětlení

Mám dotaz ohledně zapojení osvětlení na 3f obvod. V projektu je osvětlení zapojeno na 3f s tím, že při sepnutí stykače S1 (1/3 osvětlení) dojde k sepnutí L1 v obvodu 1, L2 v obvodu 2, L3, v obvodu 3, tím je aktivní 1/3 osvětlení a v každém vícežilovém kabelu tedy protéká 1f proud. Pokud dojde k sepnutí stykače S2 (2/3 osvětlení) dojde k připojení L2 do obvodu 1, L3 do obvodu 2 a L1 do obvodu 3, v každém kabelu pak protékají dvě různé fáze. Při sepnutí stykače S3 dojde k připojení symetricky zbylých fází do obvodů 1, 2, 3 a jsou aktivní 3/3 osvětlení, tedy v každém kabelu protéká L1, L2, L3. Je zapojení správně? Nemůže být problém při sepnutí pouze stykače S1 (1/3) a S2 (2/3), že kabely protékají pouze 2 fáze? Hledal jsem v ČSN 33 2000-5-559 ed. 2, ale tam jsem odpověď nenašel.

Miloš Kurfiřt

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 10. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL