+

AG-399 Ochrana napájecích přívodů pro nabíjení elektromobilů

Můj dotaz se týká napájecích přívodů pro nabíjení elektromobilů (nabíječky budou umístěny na parkovišti).

Platí ustanovení ČSN EN 61851-1 ed. 2 čl. 7.4, který požaduje proudový chránič s vlastnostmi přinejmenším jako typ A. Je tedy použití proudového chrániče typu A dostačující anebo je "někde" nařízeno použití proudového chrániče typu B?

Jiří Trunda 

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 11. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL