+

AC-364 Neizolovaný svod hromosvodu

Chtěl bych Vás požádat o radu s následujícím problémem – viz obrázek.

Schodiště a svod nahoře:

Schodiště a svod dole:

Na obrázku je vyfoceno původní vnější schodiště budovy kotelny. V rámci doplnění technologie bylo schodiště zrcadlově otočeno.

Tím se dostal stávající neizolovaný svod hromosvodu (označeno na obrázku) mezi schodiště a stěnu kotelny (vzdálenost od schodiště cca 5 až 10 cm).

Svod hromosvodu je veden ze střechy v příchytkách po plechu opláštění, u betonové části po okapovém svodu.

Budova kotelny je dole z armovaného betonu, nahoře z ocelové konstrukce opláštěné plechem. Uvnitř je spousta ocelové technologie včetně vnitřních podpůrných sloupů. Vše je uzemněné, spojené „všechno se vším“.

Schodiště je ocelové, uzemněné.

Uvnitř budovy hned za zdí je druhé vnitřní schodiště. Na venkovním schodišti se vyskytují osoby pouze dočasně během kontroly nebo údržby zařízení. Toto schodiště je ale dle PBŘS nechráněnou únikovou cestou. 

Otázka zní: je možné takto svod hromosvodu ponechat?

Připojit schodiště přímo ke svodu hromosvodu (v podstatě schodiště se svodem je už stejně propojeno přes ostatní konstrukce) dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 čl. E.5.3.4.2.

Ve stavbách s rozsáhlými vodivými částmi na vnějších zdech by jímací a uzemňovací soustava měla být spojena s vodivými částmi stavby na více místech.

Toto opatření zmenší dodatečnou vzdálenost podle čl. 6.3.

Jak potom pohlížet na čl. 8.1 Opatření na ochranu před dotykovými napětími bod a) za normálních podmínek provozu nebudou do vzdálenosti 3 m od svodů žádné osoby?

Jak jsou definované normální podmínky?

Jsou občasné pochůzky během kontroly a oprav, popř. únik během požáru „normální podmínky“?

V. K.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 12. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL