+

AC-365 Dostatečné vzdálenosti mezi jímací soustavou a izolovanou výztuží

Měl bych dotaz týkající se dostatečné vzdálenosti dle čl. 6.3 ČSN EN 62305-3 ed. 2. Dvojpodlažní průmyslový objekt (rozvodna) je tvořena železobetonovým skeletem (sloupy, podlahy, strop) s propojenou výztuží v betonu. Stěny mezi sloupy jsou zděné. Armováni stavby není připojeno na uzemnění. Základy objektu jsou vůči zemi izolovány (tepelně i proti vodě).

Můj dotaz zní. Je potřeba dodržet dostatečnou vzdálenost od jímací soustavy a vnějších svodů upevněných na stavbě od neuzemněného armování ve sloupech, stropu, věnci apod.? Může zde dojit k přeskoku/jiskření?

Petr Fridrich

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 1. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL