+

DA-630 Požární nebezpečí

Prosím o vysvětlení termínu Požární nebezpečí.

Norma ČSN 33 2000-4-482:2000 se vztahuje na ochranu proti požáru se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.

Zákon č. 133/1985 Sb. o stanovení podmínek požární ochrany pojem ochrany před zvláštním rizikem nebo nebezpečím neuvádí. Je v něm stanoveno:

Provozované činnosti se člení do třech kategorií:
- bez zvýšeného požárního nebezpečí,
- se zvýšeným požárním nebezpečím,
- s vysokým požárním nebezpečím.

Zákon je hierarchicky předřazen citované normě. Jak uplatnit tuto normu v souladu s citací zákona? Je zvýšené požární nebezpečí a vysoké požární nebezpečí zvláštní riziko požáru, a tudíž lze uplatňovat ustanovení citované normy na elektrickou instalaci a elektrické zařízení?

Šimek

Poznámka:
Tazatel se přitom odvolává na článek na internetu Začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí. Odtud také čerpal rozčlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí, které je uvedeno v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 8. 2018
 
 
Facebook Obchod IN-EL