+

AH-673 K revizím spotřebičů (Nový příspěvek 9. 9. 2018.)

Otázka č. 1
V minulosti bývalý revizní technik prováděl revize spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 ve lhůtách uvedených v tabulce této normy. Kde byla stanovena lhůta dle skupiny C, D a E – ostatní nepřipevněné spotřebiče třídy I (konvice, mikrovln. trouby, lampičky…) na 24 měsíců a prodlužovací přívody na 12 měsíců. Nový revizní technik se vyjádřil, že spotřebiče s lhůtou 24 měsíců, které jsou ovšem připojeny na prodlužovací přívody (které, jak říká, jsou provizorním zařízením), jsou tyto lhůty zkráceny na 12 měsíců dle lhůty prodlužovacího přívodu. Mají se tedy tyto lhůty opravdu zkrátit?


Otázka č. 2
Revizní technik je zaměstnancem firmy, pro kterou vykonává činnost revizního technika el. spotřebičů.

Stačí aby při vypracování revizní zprávy el. spotřebičů předal na jednotlivé oddělení firmy pouze seznam spotřebičů, na kterých byla revize provedena s výsledkem vyhovuje – nevyhovuje u každého spotřebiče s jedním podpisem revizního technika, nebo musí být podpis u všech spotřebičů zvlášť jak tvrdí revizní technik? A naměřené hodnoty spotřebičů má u sebe v PC. V minulosti při auditech a kontrolách neměl inspektor nikdy s tímto problém.

Jaroslav Michal

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 9. 2018
Aktualizováno: 9. 9. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL