+

AH-674 Revize proudových chráničů

ČSN 33 2000-6 ed. 2 v příloze NA popisuje teoretickou část ověřování proudových chráničů. Setkal jsem se s různými názory revizních techniků na měření proudových chráničů. Někteří revizní technici provedli měření RCDI, kde jim vyšla nějaká hodnota reziduálního proudu, při tomto měření se zobrazí velikost reziduálního proudu a RCDt doba vybavení a Uc dotykové napětí. Neměří RCDt jako samostatné měření s důvodem i když tato doba se liší, že se v podstatě stejně vejdou do hodnoty 0,3 s a pak je úplně jedno, jaká je tam hodnota. Dotykové napětí už nepíšou, protože je to prý hodnota pouze vypočítaná měřicím přístrojem a není důležitá. Dokonce i část RT neprovádí ověření PCH typů A, protože to jejich přístroj neumožňuje.

Jaký je výklad – praktický postup ověřování proudových chráničů.

U chráničů typů A je jasné měření RCDt v obou polaritách.

Jak je to u ostatního u chráničů typů A a obecného typu AC při měření RCDI? Musí být též v obou polaritách nebo stačí pouze v kladné?

Dále pak je tedy nutné uvádět i hodnotu Uc?

Jaroslav Michal

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 9. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL