+

AC-380 Vzdálenost s od vnějšího LPS

Mohu Vás požádat o vysvětlení následujícího? Studuji normy na hromosvody a nevím, jestli správně počítám dostatečnou vzdálenost… Níže je znázorněn obrázek k výpočtu.

l1 = výška ST1 (resp. výška komínu 1 m)

l2 = 2 m

l3 = 4 m

l4 = 6 m

Pokud mám jímací tyč a ta musí být nějakým způsobem oddálena od komínu (nebo to může být anténa), musím tedy spočítat tuto vzdálenost. Z přiloženého obrázku jsou patrné jednotlivé vzdálenosti a postup výpočtu. Zajímalo by mne, zda to počítám správně.

Pro vzduchovou mezeru mezi horní hranou komínu a jímací tyče mi vyšla vzdušná vzdálenost 42 cm. Pro podpěru GFK mi vyšla vzdálenost 58 cm (jímací tyč musí být tedy vzdálena od komínu pomocí podpěry GFK 58 cm) a spodní díl tyče (který je skoro u střechy), tak pro tento poslední bod jímací tyče vyšla vzdálenost 76 cm. Nevím, jestli těch 76 cm platí pouze pro vzdálenost, která musí být dodržena pro elektroinstalační materiály (kabely, el. zař. a obecně vodivé části) pod střechou – podle mne ano – protože vzdálenost jímací tyče od komínu je dána vzdáleností 58 cm.

Uvažuji a počítám správně? (Vycházel jsem z ČSN EN 62305-3 ed. 2.)

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 9. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL