+

AG-419 Souběhy kabelů mn a nn

Prosím o odpověď na níže uvedené dotazy:
1. Souběhy kabelů malého napětí a nn kabelů či vodičů.
1.1 Dle ČSN 34 2300 ed. 2 čl. 11.4.1 se mohou obě vedení dotýkat v případě, že jsou silové vodiče zkoušené napětím alespoň 4 kV.
1.2 Ale pokud kabeláž testována na 4 kV není, je nutné instalovat mezi oběma vedeními přepážku z izolantu s min. elektrickou odolností 2 kV.
1.3 Norma také uvádí, že: „V ostatních případech, pokud nejsou z hlediska rušivých napětí požadovány větší vzdálenosti, …“.

Otázka: K bodu 1.2 – Jak poznáme, že je přepážka s min. elektrickou odolností 2 kV? Jsou např. plastové kabelové trubky nebo plastové lišty testovány na 2 kV (i když norma to v tomto případě neřeší a je možné ukládat toto vedení bez dalšího testování – mn a nn v trubkách nebo lištách se mohou obě vedení dotýkat)?

Otázka: K bodu 1.3 – Jak je možné tento bod posoudit? Resp. je nutné to posuzovat dle níže uvedeného v bodu č. 2? V případě, že kabeláž není určena pro informační technologie (myšlena datová komunikace), ale jsou použity pouze napěťové signály (např. 24 V, 230 V,..), je dostačující „pouze“, aby silová kabeláž byla testována na 4 kV?


2. Instalace kabelových rozvodů informačních technologií dle ČSN EN 50174-2 ed. 2.
Dle ČSN EN 50174-2 ed. 2 je možné pro výpočet minimální vzdálenosti mezi kabely nn a informační technologie použít vzorec A = S x P [mm]?
2.1 Pro klasifikaci odstupu zvolíme tabulku č. 3.
2.2 Pro určení „S“ zvolíme tabulku č. 4, kde jsou zároveň uvedena možná řešení kabelových tras a nepřímo i druh použité kabeláže (a, b, c, d).

Otázka: K bodu 2.1 – Můžete, prosím, přímo definovat příklady konkrétní kabeláže (i s uvedením referenčních kabelů)?

Otázka: K bodu 2.2 – Chápu správně, že je možné použít stíněné kabely (dle poznámky „d“ uvedené v tabulce) a výsledek je, že S = 0 mm?

Nebo použiji kovový předěl (kovovou přepážku) a výsledek bude stejný, tedy S = 0 mm

Jak poznám vlastnosti stínění dle tabulky č. 4 a poznámek a, b, c, d? Můžete prosím uvést, jakým způsobem výrobce (na příkladu) uvádí vlastnosti stínění, tak jak jsou uvedeny v normě?


3. Instalace kabelů pro motory od frekvenčních měničů

Pokud je použit kabel se stíněním a testován na 4 kV, je nutné zajistit nějaké odstupy od ostatní kabeláže (ostatních kabelů nn, kabelů informační technologie), popř. používat kovové přepážky?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 11. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL