+

AH-690 Revize a kontrola CENTRAL a TOTAL STOPU

Mám dotaz ohledně kontroly funkčnosti "CENTRAL" a "TOTAL" STOPU instalovaných v provozovně. Popíšu situaci: v provozovně je v hlavním rozváděči a u vstupu do objektu instalován "CENTRAL STOP", který vypíná pomocí podpěťové spouště hlavní vypínač, a požárně bezpečnostní obvody (napojené před hlavním vypínačem) zůstávají pod napětím. "TOTAL STOP" je rovněž instalován na rozváděči a u vstupu do objektu a rovněž pomocí podpěťové cívky vypíná požárně bezpečnostní obvody a zároveň hlavní vypínač a rozpojením proudové smyčky dává povel centrální jednotce nouzového osvětlení k nouzovému vypnutí (zablokování výstupního napětí); jednotka nouzového osvětlení je napojená z požárně bezpečnostních obvodů. A nyní k dotazům.

1. Při výpadku napětí (neřízeného) na přívodu do hlavního rozváděče (z distribuční sítě) dojde vzhledem k napojení obvodů „CENTRAL" a „TOTAL" STOPU (přes podpěťové spouště) k výpadku hlavního vypínače, požárně bezpečnostních obvodů a k zablokování nouzového osvětlení. Provozovna je bez osvětlení a vzhledem k tomu, že je to prostor nad 200 lidí, je to podle mého názoru nevhodné řešení. Je možné tuto závadu (chybu) považovat za závadu přímo ohrožující bezpečnost osob?

2. Při výše uvedeném zapojení nějaký "umělec" zrušil podpěťovou spoušť pro požárně bezpečnostní obvody, takže při případné aktivaci "TOTAL STOPU" dojde k vypnutí hlavního vypínače, zablokování nouzového osvětlení, ale požárně bezpečnostní obvody zůstávají pod napětím a není zajištěno jejich vypnutí. Je možné tuto závadu (chybu) považovat za závadu přímo ohrožující bezpečnost osob?

Peterek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 3. 2. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL