+

AE-618 HDV v panelovém domě a doplňující pospojování

Mohu poprosit o vysvětlení následujícího?

Po prostudování příruček „Rekonstrukce a opravy el. rozvodů v panelovém domě“, „El. instalace v bytové a občanské výstavbě“ a také ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 by mne zajímalo, zda si vysvětluji správně níže popsané. Při popisu dotazu budu vycházet z příručky „Rekonstrukce a opravy el. rozvodů v panelovém domě“ – str. 45, obr. 18.

Do hlavního rozváděče (HDS) mám přívod v soustavě TN-C. Vedle HDS zřídím hlavní ochrannou přípojnici MET, z které provedu pospojení s plynovým, vodovodním potrubím apod. (pokud jsou kovové), tak jak je to uvedeno i v normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 obr. B.54.1.

Obr. 18 výše uvedené příručky nezobrazuje propojení PEN přípojnice (v hlavním rozváděči) vodičem s hlavní ochrannou přípojnicí MET – což by dle mého názoru mělo být. Mám pravdu?

Z MET přípojnice povedu souběžně s HDV (hlavní domovní vedení – 3PEN) samostatný vodič PE, který skončí v nejvyšším patře budovy a z tohoto vodiče PE provedu v každém patře odbočky do bytových rozvodnic – tam tento samostatný vodič připojím na bod rozdělení vodiče PEN (v bytové rozvodnici se vodič PEN rozdělí na PE a N) – tento popis by měl odpovídat výše uvedenému obrázku v RBE. Mám pravdu? Toto vlastně znamená, že provedu pomocné „přizemnění“ vodiče PEN, který je součástí HDV a v případě poruchy vodiče PEN přebere jeho funkci…

Zajímalo by mne, zda si vysvětluji správně doplňující pospojování v bytech. V bytové rozvodnici (RBE) dojde k rozdělení vodiče PEN na PE a N. A z jedné svorky PE bytové rozvodnice vyjedu vodičem do prostoru jádra bytu a tam zřídím SEBT (svorkovnici doplňujícího pospojování) a na tuto svorkovnici provedu pospojení s nechráněnými vodivými částmi a všemi neživými vodivými částmi upevněných zařízení (tzn. zásuvky, topné kovové žebříky apod.). Nebo bych měl vytvořit SEBT v bytové rozvodnici a již z této bytové rozvodnice (respektive ze SEBT) povedu samostatné vodiče pro doplňující pospojování v koupelně (připojení topného kovového žebříku, zásuvek atd.)? Vykládám si to správně? Napadlo mne, že v bytové rozvodnici vlastně po rozdělení vodiče PEN vznikne ze svorkovnice PE SEBT, mohl bych tedy z této svorkovnice vyvést vodiče doplňujícího pospojování rovnou…

Když čtu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, tak čl. 701.415.2 hovoří o pospojení s cizími vodivými částmi (což jsou kovové části plynovodu, kovové části vytápění atd.). Nerozumím poslednímu odstavci normy, kde se uvádí, že pokud není v objektu zřízeno hlavní ochranné pospojování, připojí se k doplňujícímu ochrannému pospojování cizí vodivé části vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou (kovové části vodovodu, odpadu, plynu, vytápění). To znamená, že pokud mám někde v suterénu připojeno plynové, vodovodní potrubí apod. s hlavní ochranou přípojnicí MET, nemusím již v bytech na doplňující pospojování připojovat znovu plynovou trubku a vodovodní potrubí? A stačí, pokud místní doplňující pospojování spojí s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení (zásuvky v koupelně, kovový topný žebřík apod.)? Ale není nic proti ničemu, pokud do doplňujícího pospojování koupelny zahrnu i plynovou trubku, kovové vodovodní potrubí – tímto si jen pomůžu při případné poruše – budu se více blížit potenciálu země. Můžete mi to, prosím, vysvětlit?

Co je myšleno termínem „nechráněná vodivá část“?

Pokud budu mít veškeré elektroměry umístěny někde v suterénu v jednom rozváděči a z těchto rozváděčů již bude HDV v soustavě TN-S, není nutné táhnout vedle HDV ještě jeden samostatný vodič PE, protože vodič PE, který je součástí HDV, již vlastně tvoří vodič ochranného pospojování – mám pravdu? Separátně bych vedl ještě jeden vodič PE např. s uvažováním harmonických apod…

Setkal jsem se s názory, že kovové trubky v jednotlivých bytových jádrech se musí zahrnout do doplňujícího pospojování bytu (koupelny) nebo že se musí táhnout v šachtě zvlášť vodič PE, který je veden souběžně s trubkami a pouze připojován průběžně v patrech na plyn, vodu a pouze u vstupu do budovy je připojen k přípojnici MET anebo že se kovové plynové (vodovodní) trubky připojí pouze k přípojnici MET a pak už se nikde s ničím nespojují.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 2. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL