+

AH-694 Provedení výchozí revize dodavatelem elektrického zařízení

Prosím o informaci, kde nyní po zrušení vyhlášky č. 20/1979 Sb. najdu tyto povinnosti: cituji § 4 odst. 1 "Dodavatelská organizace je povinna před předáním zařízení odběrateli zajistit v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení (revize, zkoušky apod.) a pořídit o tom doklady (zprávy o revizích, protokoly o zkouškách, osvědčení o jakosti a kompletnosti apod.) a odevzdat je spolu se zařízením odběrateli.“ Ve sporech s dodavateli o nedodané výchozí revizi na jimi prováděné činnosti již nemám možnost argumentovat. Nachází se tyto povinnosti v jiném právním dokumentu, nebo byly již zrušeny, nebo snad záleží na smluvním ujednání?

Luboš Janča

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 27. 2. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL