+

AH-696 Kontroly elektrické instalace v zahraničí

Prosím o názor, zda je možné provádět kontroly elektrické instalace v zahraničí např. dle IEC 60364-6 (či BS7671, která prakticky zastřešuje soubor základních norem IEC 60364, u nás analogie k souboru ČSN 332000) či IEC 60079-17, 14, aniž by bez toho pracovník vykonávající kontrolu byl držitelem § 9 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Dle ČSN jsou tyto kontroly chápány jako revize (např. viz ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 3.4.2), a tudíž je k nim oprávněna pouze osoba s kvalifikací dle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Dle zkušeností i od kolegů z jiných firem je běžný postup, že firma, jež realizuje dílo v zahraničí formou „na klíč“, po instalaci provede kontroly a zkoušky s IEC normami a vydá o tom protokol (certifikát). Jde o to, jestli však není rozpor s vyhláškou č. 50/1978 Sb. a souvisejících právních předpisů, když pracovníci, kteří provádí tyto kontroly, nemají § 9? Jinak řečeno platí vyhláška č. 50/1978 Sb. i pro práci českých subjektů v zahraničí? Z pohledu zahraničních norem „stačí“ splnit požadavky norem na kvalifikaci a odbornost osob vykonávajících tyto kontroly.

Poznámka:
Uvedený dotaz nezohledňuje místní legislativu např. nějakou zahraniční analogii k vyhlášce č. 73/2010 Sb. pro vyhrazená zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu. Místní legislativa se většinou neřeší, a pokud jsou nějaká specifika, např. jako v ČR, řeší si je koncový uživatel, který jako podklad potřebuje právě výše uvedený protokol (certifikát) z kontroly.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 3. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL